علی زند وکیلی

77

علی زند وکیلی سال 1365 در شیراز متولد شد، او خواننده و نوازنده کشورمان است و فعالیت های هنری خود را از سه سالگی با نواختن تنبک و آواز شروع کرد.

علی زند وکیلی درسال 1377 بـه هنرستان موسیقی شیراز وارد شد و نواختن سنتور و پیانو را آموخت. سال 1381 بـه هنرستان موسیقی تهران وارد واز همان هنرستان فارغ‌التحصیل شد ودر حال حاضر کارشناس موسیقی می‌باشد.

وی بـه همراه برادر خود، محمد زند وکیلی گروهی را تحت عنوان زند بند تأسیس کرد. علاوه بر آن سابقه همکاری با گروه هاي دنگ شو، خموش، طلوع، نغمه کیمیا، شروندو گلبانگ را دارد و کنسرتهایی نیز بـه همراه این گروه ها برگزار کرده اسـت.

از جمله کارهای شاخص وی میتوان بـه تیتراژ مجموعه هاي دزد و پلیس، پژمان «آخر قصه» و شاهگوش «زهره» اشاره کرد. او در زمستان 1392 آلبومی را تحت عنوان عبور از مه در ژانر سنتی با اشعاری از حافظ، زهرا پناهی، حسین منزوی و وحشی بافقی در 14 قطعه منتشر کرد.

بعنوان فرزند هشتم خانواده بعد از هفت دختر به دنیا آمد و دو برادر کوچکتر از خود بنام محمد و امین دارد ، پدرش لرستانی و اصالتا اهل پلدختر می باشد

آهنگهای علی زند وکیلی

علی زند وکیلی قرار من

علی زند وکیلینقاب

علی زند وکیلیشوق دیدار

علی زند وکیلیفصل پریشانی

علی زند وکیلیآخرین آواز

علی زندوکیلیخدا 3

علی زندوکیلیرفیق

علی زندوکیلیگلهای شمعدانی

علی زندوکیلیزندگی خوب

علی زندوکیلیکعبه دلها

علی زندوکیلیدرد گنگ

علی زندوکیلیبامداد

علی زندوکیلیترش رو

علی زندوکیلیلاله‌ رخان

علی زندوکیلیچشم سیاه

علی زندوکیلیزگریه

علی زندوکیلیباب الحوائج

علی زندوکیلیتا بهار دلنشین

علی زندوکیلیآه سرد

علی زندوکیلینفس گرم

علی زندوکیلیزندگی کن

علی زندوکیلیشب های تهران

علی زندوکیلی زهره

علی زندوکیلیدر طلب عشق

علی زندوکیلیمرغ شب

علی زندوکیلیشهزاده ی رویا

علی زندوکیلیچکاد هنر

علی زندوکیلیدامن کشان

علی زندوکیلیعطر خاطره

علی زندوکیلی گلنار

علی زندوکیلیخوش است خلوت

علی زندوکیلیرفته

علی زندوکیلی به سوی تو

علی زندوکیلیغروب کوهستان

علی زندوکیلیفریاد

علی زندوکیلیفقط دعا کن

علی زندوکیلیشوق

علی زندوکیلیسیاه مو

علی زندوکیلیمقام گله و دره

علی زندوکیلیگشایش

علی زندوکیلی وصل و لقا

علی زندوکیلیدلدار

علی زندوکیلیدشت جنون

علی زندوکیلیبروم

علی زندوکیلیمعجزه

علی زندوکیلیمهربان من

علی زندوکیلیجور زمان

علی زندوکیلیشکوفه اندوه

علی زندوکیلیپرنده مردنیست

علی زندوکیلیمیان تاریکی

علی زندوکیلیاعتراض

علی زندوکیلینار دونه

علی زندوکیلیپرواز فروغ

علی زندوکیلیدنیا

علی زندوکیلیآب در آتش

علی زندوکیلیپادری

علی زندوکیلیبی تابانه

علی زندوکیلیلالایی

علی زندوکیلیرویای بی تکرار

علی زندوکیلیجدایی

علی زندوکیلیلحظه ی شیرین

علی زندوکیلینمیایی

علی زندوکیلیجانانه

علی زندوکیلی آهسته آهسته

علی زندوکیلی نجوای چوپان

علی زندوکیلیباز بهار اومد

علی زندوکیلی باهار شیراز

علی زندوکیلیفصل زرد

علی زندوکیلیباورم کن

علی زندوکیلیستارخان

علی زندوکیلیشهر حسود

علی زندوکیلیکنام شیران

علی زندوکیلیدنیای بی رحم

علی زندوکیلیگل سرخ

علی زندوکیلیجاده شب

علی زند وکیلیبر باد رفته

علی زند وکیلیروسری آبی