تصویر موجود نیست

عماد طالب زاده

6

آهنگهای عماد طالب زاده

عماد طالب زاده بزن به بیخیالی

عماد طالب زاده مغرور

عماد طالب زادهمنو عاشقم کرد

عماد طالب زادهعاشقت میشم

عماد طالب زادهواست میره دلم

عماد طالب زاده تموم قلبم