میثم ابراهیمی

69

میثم ابراهیمی متولد 8 شهریور 1364 در تهران، خواننده است. در رشته موسیقی فوق دیپلم و در رشته مدیریت فرهنگی لیسانس دارد می گوید از کودکی می خواندم، یادم است در گروه های سرود عضو بودم، گروه سرود تواشیح و گاهی هم در هیئت ها می خواندم آن موقع کلاس موسیقی به صورت الان نبود زیاد هم به موسیقی بها داده نمیشد.

میثم ابراهیمی اولین بار در سال ۸۶ برای شبکه سه خوانده است، آهنگی که بیش از دو سال در آنتن شبکه بود و همان شد که بیشتر تلاش کند و آهنگ های بهتری رو آماده کند صدای او با خواندن تیتراژ و تک اهنگ های سریال دردسر های عظیم شناخته شد.

تنها رمز موفقیت من صبوری بود، خیلی از دوستان من صبر نمیکنند من سال ۱۳۸۵ شروع کردم خیلی از خواننده ها آن زمان نبودند اما صبر ده ساله من به ثمر نشست همیشه سعی کرده ام کاری را انجام بدم که در چهار چوب و ضوابط و قانون باشد، سعی کرده ام آهنگی را بخوانم که با محتوا باشد، هستند کسانی که آهنگهایی رو خوانده و چند ماه اسمشان بوده اما بعد از مدتی اوت شدند.

آهنگهای میثم ابراهیمی

میثم ابراهیمیکی مثه منه

میثم ابراهیمیچرا دستات سرده

میثم ابراهیمیدوست دارم

میثم ابراهیمیعادت نکردم

میثم ابراهیمیهمیشه یکی هست

میثم ابراهیمیچشمامو بستم

میثم ابراهیمیاشک

میثم ابراهیمی خودتم میدونی

میثم ابراهیمیدو راهی

میثم ابراهیمیعشق

میثم ابراهیمینارنجی

میثم ابراهیمیجدایی

میثم ابراهیمیدستامو بگیر

میثم ابراهیمی احساس

میثم ابراهیمییه ثانیه

میثم ابراهیمیتو و من

میثم ابراهیمیاونم رفت

میثم ابراهیمیخاطره

میثم ابراهیمییادگاری

میثم ابراهیمیخواهش

میثم ابراهیمیستاره بارون

میثم ابراهیمیدوست دارمت

میثم ابراهیمی حالا حالا

میثم ابراهیمییه جور خاص

میثم ابراهیمیغم

میثم ابراهیمیخواب

میثم ابراهیمینفس عمیق

میثم ابراهیمییادته

میثم ابراهیمیلبخند عروسکی

میثم ابراهیمیعشق من

میثم ابراهیمیبی انصاف

میثم ابراهیمیعزیزم

میثم ابراهیمیشب و ستاره

میثم ابراهیمیتو باعث شدی

میثم ابراهیمیدنیای بی رحم

میثم ابراهیمیآرومم

میثم ابراهیمی رد پا

میثم ابراهیمیسکوت

میثم ابراهیمیفکرشو کن

میثم ابراهیمیدیوونه

میثم ابراهیمیخودت بگو

میثم ابراهیمیعاشق شدم

میثم ابراهیمیواسه تو

میثم ابراهیمینگاه تو

میثم ابراهیمیبی دلیل

میثم ابراهیمیچی شد که عوض شدی

میثم ابراهیمیروز های خوشگل

میثم ابراهیمیدلمو میدم بهت

میثم ابراهیمیجون و دلم

میثم ابراهیمیدلبری تو

میثم ابراهیمیعلاقه

میثم ابراهیمیبی قرارم

میثم ابراهیمییه دندم

میثم ابراهیمیریکاوری

میثم ابراهیمیتوهم

میثم ابراهیمیزود گذشت

میثم ابراهیمیعروسک

میثم ابراهیمیعشق جذاب

میثم ابراهیمیسنگدل

میثم ابراهیمیدوتایی

میثم ابراهیمیاز دستت

میثم ابراهیمیمشک بی آب

میثم ابراهیمیترس

میثم ابراهیمیروشن کن

میثم ابراهیمیمیخوامت

میثم ابراهیمینوازش

میثم ابراهیمیمعلومه کجایی

میثم ابراهیمیهوای دلیه

میثم ابراهیمی دیگه نیستم